เกี่ยวกับเรา

ไท่หยูก๊าซอุตสาหกรรม

“TY”, Taiyu Gas, บนยอดเขา “Mount TAI”, “HJ”, HongJin Gas อนาคตที่สดใส
ประสบการณ์การจัดหาก๊าซอุตสาหกรรม 19 ปี การจัดหาก๊าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ทางออกของโลก สนับสนุนการเติมก๊าซ การวิเคราะห์ก๊าซ การออกแบบการใช้ก๊าซ และการขนส่งก๊าซ
ให้ลูกค้าซื้อน้ำมันง่ายๆ

สินค้า

สอบถาม

แอปพลิเคชัน

วิธีการแก้

 • ซื้อแก๊สง่าย
  จำหน่ายก๊าซครบวงจร

  ให้คำปรึกษาการใช้แก๊ส
  การออกแบบการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์
  แหล่งจ่ายแก๊สชนิดต่างๆ
  แผนโซลูชั่นการส่งออกที่สมบูรณ์
  ช่วยเหลือผู้นำเข้ากับตัวแทนจัดส่งในพื้นที่
  ซื้อแก๊สง่ายจำหน่ายก๊าซครบวงจร

ข่าวสารและกิจกรรม